Page 3 - MbtYesder Dergisi Sayı 5
P. 3

peşinden koştuğu kampanya döne-
                                       mine geri dönüldü. Müşteriye yüksek
                                       indirimle daha cazip fiyat sunabil-
                                       mek için bir yarış başladı ve devam
                                       ediyor.

                                       Bunların dışında 2023 yılında
                                       Mercedes yetkili satıcıları önemli
                                       bir dönüşüm yaşadılar. Günümüz
                                       küresel piyasasında yoğun rekabet
                                       ve müşterilerin artan beklentileri,
                                       üreticileri dağıtım sistemlerinde ra-
                                       dikal değişiklikler yapmaya zorladı.
                                       Bu kapsamda, Türkiye’de Mercedes
        Yıl: 3 Sayı: 5                        ana distribütörünün uygulaması ile,
        Şubat 2024                          yetkili satıcılar, bayilik sisteminden
                    Merhaba Değerli Okuyucularımız,
                                       acentelik sistemine geçiş yaptılar.
                    Dergimizin 2. Yılını doldurmuş    Böylelikle, önce İsveç ve daha sonra
                    olduğu bu sayımızda sizleri en içten  Avusturya’daki pilot projelerden
       MBTYESDER DERGİSİ     duygularla selamlıyorum.       sonra, Türkiye’de, Avrupa’da yeni
                                       acentelik sistemine geçen ilk ülkeler
        İmtiyaz Sahibi                        arasında yerini aldı.
                    Yazıma güzel bir rekor haberiyle
      Mercedes-Benz Türk Yetkili  başlamak istiyorum:
     Satıcıları ve Servisleri Derneği                  2024 yılı için birbiriyle çelişen farklı
                    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç  tahminlerin olduğu görülüyor. Mar-
                    toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Aralık  kaların satış hedeflerine bakıldığın-
      Genel Yayın YÖNETMENİ    döneminde, uzun zamandır aşılması   da, çoğunlukla, her biri kendi piyasa
        Reha NOYAN       beklenen 1milyon satış adedi sınırını  paylarını arttıracaklarını öngörmek-
                    açık ara geçerek, 1.232.635 adete   teler; toplam pazarın ise küçüleceği
         Editör        ulaştı. Bu satış adedi aynı zaman-  görüşündeler. Umudumuz, 1 milyon
        Doruk KURTULUŞ     da, bir önceki yıla göre %57,4 gibi  sınırını aşan otomobil ve hafif ticari
      Reklam ve Halkla İlişkiler önemli bir artış anlamına geliyor.  araç toplam pazarının, en azından
         Zeki HATEM                         bu seviyeyi koruması.
                    Bu rakama bakıldığında, 2023     Yazımın sonuna gelirken, geleceğe
      Reklam Rezervasyon     yılının otomotiv piyasası açısından  dönük olarak, teknolojik gelişmelerle
        MBTYESDER                          ilgili, hem daha temiz daha yeşil bir
      Mercedes-Benz Türk Yetkili  rahat bir yıl olduğu düşünülme-
     Satıcıları ve Servisleri Derneği melidir. Zira 2023 yılında 2 farklı  dünya ve hem de ölümlü kazaların
        0549 761 6630     dönem yaşandı. İlk 8 aydaki yüksek  önüne geçmek için yapılan çalışma-
                    talep döneminde müşteriler adeta,   larla ilgili bir haberi sizlerle paylaş-
        YÖNETİM YERİ      renk, donanım gibi araç özellikle-  mak istiyorum:
      Yılanlı Ayazma Sokak No:12
     Davutpaşa - Topkapı / İSTANBUL  rini unutarak, sırf satın alacak araç
       Tel. (0212) 481 80 25  bulabildikleri için dahi mutlu oldular.  Mercedes, yasal olarak Amerika’da
       info@mbtyesder.org    Böylelikle beklentilerin çok üzerinde  iki eyalette (Nevada ve Kaliforniya)
                    satışlar gerçekleşti.         araçlarını oto pilotta test etmek üze-

        Grafik Tasarım                        re resmi izin aldı. Kamuoyunun oto
                    Ancak Eylül ayından itibaren işler  pilota karşı soğuk algısını kırmak ve
                    tersine döndü. Bir taraftan yüksek ta- yol güvenliğini artırmak için, araçta
      Reklam ve Pazarlama İletişimi leplerin sonucu olarak, açılan yüklü  hem önde hem arkada sinyal ışık-
       www.markaj.com.tr                       larının yanına ve aynaların arkasına
                    araç siparişleri ülkemize girerken, di-
                    ğer yandan artan ciddi faiz oranları  turkuaz renkli ışıklar yerleştirilmiş. Bu
                    sonucu müşteri taleplerinde önemli  ışıklar sayesinde, diğer sürücüler ve
                    ölçüde gerileme yaşandı. Buna bir   yayalar aracı bir bilgisayarın kullan-
       Yasal Sorumluluk     de, seçimlerden sonra uygulanan    dığını anlayabiliyorlar.
       Dergimizde yayınlanan   ekonomi politikaları sonucu, ban-
      reklamların sorumluluğu ilgili kaların tüketici kredilerindeki kısıt- Bir sonraki sayıda görüşmek üzere,
     firmalara, yazıların sorumluluğu
        yazarlarına aittir.   lamaları eklenince, durum daha da
     İzin alınmadan belli bir bölümü dramatik bir hal aldı. Böylece stok  Sağlıklı günler dilerim.
      veya tamamı kopyalanamaz
        çoğaltılamaz.     oluşumunun önüne geçebilmek için,
                    markaların satış ekibinin müşterinin  Hayrettin Karaboğa
   1   2   3   4   5   6   7   8