Page 8 - Mbtyesder Dergisi 1-36-kalan-reklam-3
P. 8

Güldalı: “Elektrik arabalarda talep her geçen gün artıyor. Yatırımlarımızı bu yönde tamamladık.”
     gelişmiş sektörlerde kullanılan yarı iletken bir  havada sosyal mesafe kurallarına uyularak haf-
     maddedir. Pandemi süreci sonrasında ötelenen    talık covid-19 bilgilendirme toplantıları yapıldı.
     taleplerin hızlanması ile çip üreticilerinin tale- Toplantılarda kişisel olarak alınması gereken
     be cevap veremediğini gördük. Tüm dünyada      önlemler, uyulması gereken kurallar iş yeri heki-
     otomotiv sektörü de bu durumdan etkilendi.     mi tarafından uygulamalı olarak gösterildi.
     Artan talep ile birlikte bizde etkisi çok daha   Tüm çalışma alanlarında personelin maske ve
     fazla oldu. Bizde bu sorunun hem yerli üretim   eldiven kullanması zorunlu hale getirildi.
     (otobüs ve kamyon) hem de ithal ürünlerimizde    İş yerlerimiz için, TSE Covid 19 Güvenli Hizmet
     (otomobil ve hafif ticari araçlar) maalesef bir  Belgesi alındı.
     müddet daha devam edeceğini gözlemliyoruz.
                               Müşterinin temas ettiği alanlar da dezenfektan
                               ve maske bulundurulması zorunlu hale getiril-
                               di. Müşteri ile temas halinde olan personelin
     Pandemi için tüm önlemleri al-           maske, spoyler koruyucu ve eldiven kullanması
     makla yetinmedik. Müşterileri-           sağlandı.

     mizden geri bildirim aldık ve uy-          Vale hizmetimizde, vale personelinin müşteri-
     gulamadaki etkinliğimizi ölçtük.          lerimizden araç alımı ve teslimatında tek kul-
                               lanımlık tulum, koltuk kılıfı, maske, eldiven ve
                               yanlarında cep dezenfektanı ile hizmet vermesi
                               zorunlu hale getirildi.

     DK: Pandemi sürecinde 2 yıldır işinizi nasıl    Araç kabul biriminde bulunan arkadaşların tek
     yürüttünüz, hangi tedbirleri aldınız?        kullanımlık tulum, maske ve eldiven ile hizmet
                               vermesi sağlandı. Araçlar teslim alınırken veya
     NUSRET GÜLDALI: Önce işe kendi persone-       teslim edilirken bakteriyal temizlik yapılması
     limizi eğitmekle başladık. Onları da kendi aile   sağlandı. Sadece önlemleri almakla yetinme-
     bireylerini eğitmeleri için teşvik ettik. Sağlık  dik. Anketler vasıtasıyla, müşterilerimizden geri
     bakanlığının yayınladığı covid-19 bilgilendirme   bildirim aldık ve önlemleri uygulamadaki etkinli-
     afişleri personelin görebileceği yerlere asıldı.  ğimizi ölçtük.
     İş yeri hekimi ile yapılan program sonucu açık


   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13