Page 6 - Mbtyesder Dergisi 1-36-kalan-reklam-3
P. 6

DUAYENLER


                        Her sayımızda otomotiv sektörünün duayenlerini
                        ağırlayacağımız bu köşemizin ilk konuğu Nusret

                        Güldalı ile otomotiv sektörünün dünü, bugünü
                        ve pandemiyi konuştuk.     DORUK KURTULUŞ: Merhaba Nusret Bey,        satış ve satış sonrası hizmetini vermektedir. Ayrı-
     öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Oto-   ca, Mercedes-Benz ve Mengerler güvencesi ile
     motiv sektörü ile tanışmanız nasıl oldu?      2.el araç satışı ve uzun dönem araç kiralama,
                               faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır.
     NUSRET GÜLDALI: Çocuk yaşlarımda araçla-
     ra olan özel ilgim sebebi ile lise tercihimi motor  DK: Elektrikli araçlarla ilgili olarak, bu
     meslek lisesinden yana kullanarak otomotive    araçların bugünü ve geleceği için ne düşü-
     olan sevdamı lise dönemimde pekiştirdiğimi     nüyorsunuz?
     düşünüyorum.
     Üniversiteyi 1982 yılında Bursa İktisadi ve Ticari  NUSRET GÜLDALI: Daha temiz bir gelecek için
     İlimler Akademisi İşletme Fakültesinde tamam-   sıfır emisyon değerlere sahip elektrikli araçlara
     ladım. Akabinde uzun dönem Askerliğim son-     olan ilgi önlenemez bir hızla artıyor. Bir önceki
     rası 1986 yılında Mengerler camiasında benim    yılın ilk on ayı karşılaştırmasına baktığımızda
     için özel olan otomotiv sektöründe iş hayatıma   %532 artış ile 1987 araç satıldı. Bugünün
     başladım                      koşulunda şarj istasyonlarının sayısı, şarj süre-
                               leri, araçların batarya ömrü, süreci yavaşlatan
     Kuruluş döneminden itibaren 17 yıl süre ile    unsurlar olsa da hızla bu eksiklikler giderilerek
     Mengerler Bursa’da görev yaptım. Burada      alt yapı tamamlanacaktır. Biz teşkilat olarak 11
     tüm ürünlerin genel satış müdürlüğüne kadar    ilde 16 lokasyonumuzda hızlı şarj istasyonları-
     muhtelif görevlerde bulundum. 2002 yılında     mız ile hizmet sunmaktayız.
     Mengerler İstanbul’a Genel müdür yardımcı-
     sı olarak atandım. 2009 yılından 1.1.2020
     tarihine kadar İstanbul Genel müdürü olarak
     çalıştım. Halen Mengerler Ticaret Türk A.Ş.    Çip sorunu tüm dünyada ve tüm
     bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak göre-    markalarda, otomotiv sektörünü
     vimi sürdürmekteyim. Evliyim iki kız çocuğu ve
     bir torun sahibiyim.                olumsuz etkileyen, beklenmeyen
                               bir durum.
     DK: Şu anda ve yakın geçmişte şirket/grup
     olarak yaptığınız işler hakkında bilgi verebi-
     lir misiniz?
                               DK: Uzak doğudaki çip sorunu işlerinizi
     NUSRET GÜLDALI: Mengerler, Mercedes        nasıl etkiledi?
     Benz’in üretim paletinde olan Otomobil, Hafif
     Ticari Araçlar, Kamyon ve Otobüs ürünlerinin    NUSRET GÜLDALI: Çip, bilindiği gibi tüm
   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11