Page 3 - Mbtyesder Dergisi 1-36-kalan-reklam-3
P. 3

yazının kaleme alındığı tarih itibariyle
                                      aradan tam 14 yıl 5 ay ve 5 gün
                                      geçmiş. Önce Bayi Konseyi adı
                                      altında sürdürülen ortak faaliyetler
                                      sonucunda 4 Ocak 2008 yılında da
                                      MBTYESDER resmi olarak kuruldu.
                                      Derneğin isim babası olan, Koluman
                                      Tarsus eski yöneticisi Sayın Gürtan
                                      Tandoğan beyin bu çalışmalara
                                      katkılarını unutmamak gerekir.

                                      12 Mayıs 2008 tarihinde yapılan
                                      ilk dernek genel kurul toplantısı
                    Merhaba               fotoğraflarına baktığımızda, bayi
                                      sahipleri ve yöneticilerinin yanı sıra
        Yıl: 1 Sayı: 1     Değerli Okuyucularımız,       Mercedes’ten de üst düzeyde katılım
        Aralık 2021                         olduğu görülmektedir.
                    Öncelikle sizlere ve faaliyetleriyle bu
                    derginin var olmasına vesile olan;  Yıllar boyunca çok sayıda bayi
                    Mercedes-Benz Yetkili Satıcıları   sahibi, yöneticileri ve uzman
       MBTYESDER DERGİSİ     ve Servisleri Derneği kısa adı olan  çalışanları, dernek çalışmalarına
                    ‘MBTYESDER’                       katkıda
        İmtiyaz Sahibi     bünyesinde                        bulunmak
                    bulunan                         ve başarı
      Mercedes-Benz Türk Yetkili
     Satıcıları ve Servisleri Derneği bayi sahibi,                    sağlamak
                    yöneticileri                       için değerli
                    ile uzman                        zamanlarını
                    çalışanlarına                      ayırmışlardır.
      Genel Yayın YÖNETMENİ    sonsuz                          Bugün de
        Reha NOYAN       selamlarımı                       bayilerin
                    iletiyorum.             ortak hedeflerine yönelik çalışmalar
         Editör                          devam etmektedir. Çalışma
        Doruk KURTULUŞ
                    Bugün siz değerli dostlarla     prensibimiz her zaman, bayilerden
      Reklam ve Halkla İlişkiler bu platformda buluşmanın       tüm katılımcıların görüşlerini alarak
         Zeki HATEM      mutluluğunu yaşıyoruz. Biz dernek  oybirliği ile tam bir mutabakat
                    olarak dijitalleşmedeki gelişime   sağlamak olmuştur.
      Reklam Rezervasyon     ayak uydurmak amacındayız. Bu
        MBTYESDER       vesileyle, elektronik dergi ile birlikte  Belirleyici olan hedef, hiçbir zaman
      Mercedes-Benz Türk Yetkili
     Satıcıları ve Servisleri Derneği derneğimiz daha dinamik bir yapıya  en fazla lokasyona sahip olan
        0549 761 6630     bürünecektir. Bayilerle olan iletişimin  bayiler için değil. Ama öncelikli
                    açık olmasını sağlarken, sorunların  olarak en fazla bayinin gündeme
        YÖNETİM YERİ      çözümünde ise hem uyarıcı olacak   getirdiği konular için çözüm bulmak
      Yılanlı Ayazma Sokak No:12  hem de destek olacaktır.      ve bunun için çalışmak olmuştur.
     Davutpaşa - Topkapı / İSTANBUL
       Tel. (0212) 481 80 25
                    Elektronik derginin ilk sayısındaki  Derneğimiz, Mercedes Avrupa Yetkili
       info@mbtyesder.org
                    yazıma konu başlığı seçerken     Bayileri Konfederasyonu olarak
                    kapsayıcı bir başlık seçmek istedim.  adlandırabileceğimiz FEAC üyesidir.
        Grafik Tasarım     Kuruluşundan günümüze olan      FEAC çalışmalarımızın sistematiği ve
                    tüm bu süreci en güzel anlatan    verimliliği açısından bizim için canlı
                    başlığın ise BAYİ KONSEYİ’nden    bir örnek teşkil etmektedir.
      Reklam ve Pazarlama İletişimi MBTYESDER’e şeklinde olmasının en
       www.markaj.com.tr
                    uygun olacağını düşündüm. Öyle   Dernek yönetimimiz ve komitelerimiz,
                    ki adeta emekleyen bir yapıdan çok  her zaman iyileştirme önerilerine
                    daha güçlü, çok daha dinamik bir   ve gelişmeye açık olmuştur. Bu
                    yapıya ulaşmasını anlatan başka bir  vesileyle ortaya çıkan bu elektronik
       Yasal Sorumluluk     başlık, bu organizasyonu bu kadar  derginin, çalışmalarımıza katkıda
       Dergimizde yayınlanan   iyi anlatamazdı.           bulunacağına inanıyor ve tüm emeği
      reklamların sorumluluğu ilgili                  geçenlere teşekkürlerimle birlikte,
     firmalara, yazıların sorumluluğu Derneğimizin kuruluş aşamasında  başarılar diliyorum.
        yazarlarına aittir.
     İzin alınmadan belli bir bölümü yapılan çalışmaları incelediğimizde
      veya tamamı kopyalanamaz  ilk toplantımızın 17 Nisan 2007   Hayrettin Karaboğa
        çoğaltılamaz.
                    tarihinde olduğunu görürüz. Bu
   1   2   3   4   5   6   7   8