Page 10 - Mbtyesder Dergisi 1-36-kalan-reklam-3
P. 10

RÖPORTAJ
                                   Otomotiv sektörünün

                                   dönüşümünün yollarını

                                   aramak güzel ama

                                   gerçeklikleri göz

                                   önünde bulundurarak!
                                        Altuğ Erciş / KOLUMAN     ELEKTRİFİKASYON


     MBTYESDER: Altuğ Bey merhaba, bugün        bahsedebiliriz. Elektrifikasyon sürecini nasıl
     elektrifikasyon ve etkilerinden konuşacağız fa-  değerlendiriyorsunuz?
     kat öncelikle eğitim geçmişiniz hakkında bilgi
     sahibi olmak isteriz.               ALTUĞ ERCİŞ: Öncelikle bu süreç fırsatlar
                               getirdiği kadar zorluklar da getirecektir ama
     ALTUĞ ERCİŞ: Koluman Holding çalışanı       her şeyin yönetilebilir olduğunu da unutmamak
     olmadan önce Uludağ Üniversitesi İşletme      gerekir. Elektrifikasyonun yalnızca binek araç-
     bölümü sonrası Yeditepe Üniversitesi’nde Satış   lara indirgemeyi doğru bulmuyorum. Bu çok
     ve Pazarlama Çift Ana Dal Master programını    büyük bir resim ve binek araç satışı bu resimde
     bitirdim. Şimdi Maltepe Üniversitesi’nde dokto-  bir fırça darbesi diyebiliriz.
     ra programına devam ediyorum.
                               Elektrifikasyon uzun soluklu bir süreç demek
     MBTYESDER: Son yıllarda elektrikli araçlara    isterdim ama günümüz dünyasında bizim uzun
     çok ilgi var. Bunu satış rakamlarından da gö-   soluklara zamanımız olmadığı görüşündeyim.
     rebiliyoruz. Mercedes de EQC ile pazarda ve    Bu süreç ne kadar hızlı yerinde adımlar atar-
     pazar çok oyunculu. Marka ismi söyleyemem     san o kadar başarılı olabileceğin bir yarış. Ben
     ama Mercedes’i zorlayacak rakamlardan       otomotiv elektrifikasyon sürecini iki kategoride   10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15